Tilskud

     
Kunstart Puljenavn Ansøgningsfrist
Litteratur Biblioteksafgiftspuljen (10-mio.kr.-puljen) 1. oktober 2008
Scenekunst Aktualitetspuljen 15. januar, 15. april, 15. august, 15. november
Billedkunst Billedkunstnere og billedkunstformidleres deltagelse i konferencer o.lign. 16. oktober 2007, 15. januar, 15. april, 15. august, 15. oktober 2008
Billedkunst Billedkunstneres udstillinger i udlandet 16. oktober 2007, 15. januar, 15. april, 15. august, 15. oktober 2008
Billedkunst Billedkunstneriske produktioner til udstillinger i Danmark og i udlandet 16. oktober 2007, 15. januar, 15. april, 15. august, 15. oktober 2008
Billedkunst Billedkunstneriske udstillinger i Danmark 16. oktober 2007, 15. januar, 15. april, 15. august, 15. oktober 2008
Billedkunst Danske galleriers deltagelse på internationale kunstmesser Løbende ansøgningsfrist
Litteratur Den faglitterære pulje 1. april
Litteratur Den skønlitterære pulje 1. april
Musik Efteruddannelse af professionelle musikere mv. 15. august 2007
Litteratur Forfattercentrum: 6 årlige frister 1. januar, 15. februar, 1. april, 15. august,
1. oktober og 15. november.
Billedkunst Formidling af dansk kunst i udlandet 16. oktober 2007, 15. januar, 15. april, 15. august, 15. oktober 2008
Billedkunst Formidling af udenlandsk kunst i Danmark 16. oktober 2007, 15. januar, 15. april, 15. august, 15. oktober 2008
Musik Honorarstøtte til rytmiske spillesteder Løbende ansøgningsfrist
Musik International musikformidling Løbende ansøgningsfrist
Scenekunst International teaterudveksling 2008/2009 15. marts, 15. maj, 15. september og 15. november
Billedkunst Kommunale billedkunstråd 16. oktober 2007, 15. januar, 15. april, 15. august, 15. oktober 2008
Musik Komponisthonorar - klassisk musik (Statens Kunstfond) Løbende ansøgningsfrist
Musik Komponisthonorar - rytmisk musik (Statens Kunstfond) Løbende ansøgningsfrist
Billedkunst Kunst i det offentlige rum (Statens Kunstfond) Løbende ansøgningsfrist
Litteratur Litteratur- og personudvekslingspuljen Løbende ansøgningsfrist
Litteratur Marienborgpuljens rejselegater 1. april og 1. oktober
Litteratur Marienborgpuljens støtte til udgivelse og promovering af banebrydende, ny dansk litteratur 1. april og 1. oktober
Litteratur