Livsvarige ydelser

På de årlige finanslove afsættes en bevilling til tildeling af livsvarige ydelser til kunstnere. Livsvarige ydelser tildeles kunstnere, der har en sådan kunstnerisk produktion bag sig, at vedkommende har placeret sig afgørende som kunstner. Livsvarig ydelse kan ikke søges.

Tildeling af livsvarig kunstnerydelse foretages af Kulturministeriet efter indstilling fra fondens repræsentantskab og efter forelæggelse for Folketingets Finansudvalg.

Repræsentantskabet indhenter udtalelse fra det relevante tremandsudvalg, inden det afgiver sin indstilling. Tildeling sker alene på grundlag af en vurdering af kvaliteten i den kunstneriske produktion, der har gjort at vedkommende har placeret sig afgørende som kunstner. 

Der kan tildeles i alt 275 livs­varige kunstnerydelser: 93 til bilden­de kunst­nere, 73 til skøn­litterære for­fat­tere, 12 til for­fat­tere med forfatter­skab af almen kulturel betyd­ning, 4 til oversættere, 35 til kompo­nister, 26 til kunsthånd­værkere og kunst­neriske formgivere, 14 til arki­tekter og 18 til skaben­de kunstnere inden for film og scenekunst. Se listen her.

Størrelserne på de livsvarige ydelser reguleres i forhold til den enkelte modtagers skattepligtige indkomst. Minimumsydelser udgør ca. 15.300 kr. pr år, mens maksimumsydelser udgør ca. 140.000 kr. pr. år (2007-niveau).

Enker eller enkemænd efter kunstnere, der har modtaget livsvarige ydelser, kan med Finansministeriets godkendelse opnå en understøttelse på finansloven. Understøttelse ydes kun, hvis den efterladtes indkomst- eller formueforhold ikke taler derimod.

Se beløb afsat på finansloven 2007 under Økonomi.

Yderligere oplysninger kan ses i Bekendtgørelse nr. 228 af 19.3.1998

Sidst opdateret af mallun 29. februar 2008. Ansvarlig: Jesper Smed Jensen.

Kontakt

Jesper Smed Jensen
T. 3374 4558  

Statens Kunstfonds sekretariat