Home About Us Contact
To front page
Websites of the Danish Art Agency
Danish Art Agency
Go to DanishMusic.info
Go to DanishPerformingArts.info
Literary Magazine
Grants
News
Author Profiles
Translated Titles
Links
Portræt af en forfatter

Peter Høeg

Af Christian Egesholm

Foto: © Suste Bonnen

Peter Høeg har med sine bøger placeret sig solidt, ikke bare i den danske, men i hele den vestlige litterære offentlighed. Anskuer man de fire romaner og samlingen af fortællinger fra en æstetisk litterær synsvinkel, er der tale om meget forskellige bøger. Går man tematisk til værks er historien en anden.

   Fælles for Høegs bøger er, at de rummer en omfattende civilisationskritik, der tager sig forskellig ud i hver enkelt værk, men som alligevel peger i samme retning. Høeg sætter fokus på de omkostninger, der tilsyneladende er en nødvendig konsekvens af civilisationsprocessen. En fremskridtets pris om man vil.


I debutromanen Forestilling om det tyvende århundrede (1988) drages der eksempelvis paralleller mellem den borgerlige individdannelse og forskellige neurotiske forstyrrelser og spaltninger.

I Fortællinger om natten (1990) demaskeres det moderne menneskes drømme om bla. fremskridt og ekspansion en for en, mens civilisationskritikken i samtidsromanen Frøken Smillas fornemmelse for sne (1992) kredser om forskellen mellem verdensbilleder. Ved at udstyre sin centrale figur med en dobbelt kulturel baggrund skildrer Høeg Danmark som et administrations- og overvågningssamfund.

I De måske egnede (1993) rettes en skarp kritik af dansk skolepolitik i 70´erne. Her afdækker Høeg, hvordan et bestemt menneske- og udviklingssyn, der omfatter omfatter en gennemgribende overvågning og disciplinering, internaliseres i bevidstheden og fører til svære psykiske lidelser.

   Som nævnt varierer Høegs bøger meget på trods af de tematiske sammenfald. Genremæssigt og stilistisk peger de i vidt forskellige retninger. Dette skal ses i sammenhæng med - hvad man også har forfatterens ord for - at de er gennemskrivninger af nogle litterære traditioner og discipliner.

Debutromanen er skrevet i latinamerikansk magisk realistisk stil - fortællingerne i en art nygotisk Karen Blixen pastiche. "Smilla" er en storby-thriller med et - mod slutningen - science-fictionagtigt præg, og De måske egnede er skoleroman og filosofisk roman i en og samme bog.

   Hans roman Kvinden og aben (1996) falder tematisk i naturlig forlængelse af de foregående. Igen kredser Høeg om kontroversen mellem natur og civilisation og alliancen mellem videnskabs- og pengemænd. Kvinden og aben er meget elastisk rent stilmæssigt, men kan bedst beskrives som en økologisk thriller med masser af gåder og spor, åbninger og afsløringer.

Fotografiet er gengivet med tilladelse fra fotografen. Fotografiet stilles alene til rådighed for visning. Det er ikke tilladt at tage kopier hverken på papir, elektronisk eller i digital form. Yderligere rettigheder til fotografiet kan aftales ved henvendelse til Suste Bonnen 45 38 33 00 33

 
Danish Arts Agency / Literature Centre    H.C. Andersens Boulevard 2    Copenhagen DK-1553    Tel: +45 33 74 45 00