Home About Us Contact
To front page
Websites of the Danish Art Agency
Danish Art Agency
Go to DanishMusic.info
Go to DanishPerformingArts.info
Literary Magazine
Grants
News
Author Profiles
Translated Titles
Links
Portræt af en forfatter

Villy Sørensen

Af Christian Egesholm

Foto: © Nete
Goldschmidt

Fra begyndelsen af 50erne og frem til i dag har Villy Sørensen spillet en central rolle i dansk ånds- og kulturliv. Som lige dele digter og tænker beskæftiger såvel hans litterære produktion som den filosofiske sig med en række erkendelsesmæssige problemstillinger. Villy Sørensen oplever mennesket som grundlæggende splittet mellem intellekt og følelse. Dette har affødt en dyb interesse for den menneskelige psykes konstitution, og for hvordan det moderne menneskes livsførelse afspejles i det psykiske liv.

Villy Sørensen debuterer med Sære historier (1953) - en samling moderne eventyr og fantastiske historier. Sære historier introducerer sine læsere til det absurde som æstetisk litterært begreb. Historierne fremstår som dyk ned i sindets dunkle afkroge, men er fortalt i en nøgtern og til tider munter tone. Der spilles på hele registret fra Kafka til H.C. Andersen, og trækkes på de gamle folkeviser og eventyr, Faustmyten og de litterære klassikere. Forbillederne træder tydeligt frem i Villy Sørensens næsten transparente sproglige udtryk, men fortolkes og bruges til egne formål. Ironien er en hyppigt anvendt stilfigur, også når det gælder drejninger af diverse ordspil og velkendt hverdagssprog.

I det næste udspil Ufarlige historier (1955) gribes dualismen omkring intellekt og følelse helt konkret an. I historien Duo er titelfiguren - som navnet antyder - dobbelt. Gennem denne groteske eksistens fremstilles det moderne sammensatte menneske, der for at blive fuldkomment må spaltes i to. Efter adskillelsen bliver den ene halvdel en populær prædikant, der taler alle sprog på en gang, mens den anden bliver gøgler - altså kunstner. Et grelt billede af dualismens konsekvenser.

I Formynderfortællinger (1964) fabulerer Villy Sørensen over et beslægtet erkendelsesmæsigt problem: forholdet mellem frihed og nødvendighed. Denne tematik går igen i alle fortællingerne, som også gensidigt reflekterer hinanden. Her analyserer Villy Sørensen formynderens psykologi og finder åndelig korruption og selvbedrag, magtmisbrug og afmagt. Den psykiske tilstand - det fortrængte - afbilledes gennem en række spaltninger i flere konkrete figurer.

Villy Sørensen har sideløbende med en lang række filosofiske og samfundsdebatterende bøger skrevet skønlitterære historier. I 1986 kommer endnu en samling fortællinger med titlen De mange og de enkelte. Udover De mange og de enkelte har han de senere år udgivet en række dagbøger Tilløb 1949-53, Forløb 1953-61 og Perioder 1961-74 samt de meget roste mytologiske gendigtninger Ragnarok fra 1982 og Apollons oprør fra 1989.

(1998)

Fotografiet er gengivet med tilladelse fra fotografen. Fotografiet stilles alene til rådighed for visning. Det er ikke tilladt at tage kopier hverken på papir, elektronisk eller i digital form. Yderligere rettigheder til fotografiet kan aftales ved henvendelse til Nete Goldschmidt: +45 33 14 41 12

 
Danish Arts Agency / Literature Centre    H.C. Andersens Boulevard 2    Copenhagen DK-1553    Tel: +45 33 74 45 00