Kunstrådets handlingsplan 2007-2011

 

Kunstrådet præsenterer i sin nye handlingsplan, hvordan rådet vil fremme udviklingen af kunsten i Danmark og dansk kunst i udlandet i perioden 2007-2011 og prioritere de 323 mio. kr., som Kunstrådet samlet råder over.

Kunstrådet vil i den kommende periode sætte særlig fokus på fire overordnede indsatsområder 

  • kunsten og globaliseringen
  • kunsten og kommunerne
  • børn og unges møde med kunst 
  • formidling.

Derudover indeholder planen en lang række konkrete tiltag og initiativer, som rådet og udvalgene vil videreføre eller iværksætte over den kommende periode. Det drejer sig blandt andet om at sikre gæsteophold i Danmark for udenlandske kunstnere til gensidig inspiration og udvikling, at generelt fremme debatten om kunsten, dens vilkår og betydning, at iværksætte større, tværgående internationale projekter samt i dialog med kommunerne sikre opbakning om den lokale kunstpolitiske indsats.

Kunstrådet omfatter såvel selve rådet som Kunstrådets udvalg for henholdsvis billedkunst, international billedkunst, litteratur, musik og scenekunst. Til trods for kunstarternes forskellighed har rådet via indsatsområderne og en enig holdning til kunststøtte søgt at skabe en sammenhængende handlingsplan.

Kunstrådet og dets fagudvalg er beskikket af kulturministeren og afløste pr. 1. april 2007 det første Kunstråd.

 Læs Kunstrådets handlingsplan 2007-2011 (pdf, 47 sider)

Sidst opdateret af lisves 18. januar 2008. Ansvarlig: Lisbet Vestergaard.